Menu

De Paradijsvis

« »

Historie van Aquarium-en Vijververeniging "de Paradijsvis"

Historie van Aquarium-en Vijververeniging "de Paradijsvis"


Terug in de geschiedenis


Een aantal aquarianen kwam bij elkaar, zomaar, om van gedachten te wisselen, om plantjes te ruilen en snel welde het idee dat een aquariumvereniging in het Alblasserdamse misschien wel haalbaar zou zijn en aldus werd in maart 1951 Aquariumvereniging "De Paradijsvis"opgericht door de "pioniers".

Een der grootste en meest dankbare evenementen was het plaatsen - en onderhouden - van aquaria bij zieken die lang aan het ziekbed waren gekluisterd. Toen al waren de oprichters ervan overtuigd dat naamsbekendheid heel belangrijk is en dat leidde tot diverse tentoonstellingen. De oude dia's van het "Berenhol" en de aanleg van een ware woestijn in de Manege in de Polderstraat te Alblasserdam spreken nog steeds tot de verbeelding.

Eenmaal gevestigd, ontstond de behoefte aan een ruimte, waar men bij elkaar kwam. Waar men visjes en plantjes kon ruilen. Waar men zomaar wat over de hobby kon praten. Deze ruimte werd gevonden bij de toenmalige voorzitter, Gerrit van Omme, die zijn kelderruimte hiervoor inrichtte. Niemand kon toen vermoeden dat vlakbij het echte ontmoetingscentrum van de Paradijsvis zou ontstaan.

De vereniging groeide spectaculair en begin zeventiger jaren werden kelders gehuurd onder de flat aan de van Eesterensingel in Alblasserdam. Zonder enig comfort, totaal kaal ! Het waren de doorzetters die er wat van maakten en de vier ruimtes ondergingen een metamorfose. Ontmoetingscentrum "Het Schuimnest" ontstond. Er konden vegaderingen worden gehouden, sprekers hoefden niet meer naar gehuurde zaaltjes en leden konden elkaar twee keer in de week ontmoeten. Ook de "ruilbeurs" groeide steeds.

Het ontmoetingscentrum is 33 jaar het hart van de vereniging geweest. Wegens sloop van het gebouw waarin het Schuimnest was gevestigd, diende het in 2006 onruimd te zijn. In november 2006 werd het nieuwe clubgebouw in de Klaproosstraat te Alblasserdam geopend. De originele internet-pagina, inclusief foto's, hebben we bewaard. klik hier voor deze pagina Eerste Schuimnest

De stichting Aqua Monda

Ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan (1976) van de Paradijsvis werd een tentoonstelling op wereldniveau georganiseerd. Dit vroeg om een gigantische investering en bovendien was de risico factor vrij hoog. Juist in die tijd kwamen er wel eens verenigingen in financiële problemen door mis management.

Een stichting werd opgericht onder dezelfde naam als de tentoonstelling….Aqua Monda. Statutair is het bestuur van de vereniging tevens het bestuur van de stichting. Het succes van de tentoonstelling overtrof alle verwachtingen…..succes op het gebied van het presenteren van de liefhebberij in al zijn specialiteiten…..succes ook financiëel gezien.

Dit bracht het bestuur tot het besluit om de Stichting Aqua Monda voort te laten bestaan. Wel diende uiteraard aan de verplichtingen voldaan te worden, zoals het beschikbaar stellen van gelden aan goede doelen. Na statutaire wijzingen werd Aqua Monda een 'slapende' stichting. Op ledenvergaderingen van de Paradijsvis wordt steeds verslag gedaan van de stand van zaken met betrekking tot deze stichting.

 

Van Historie naar Heden


Wat is het heden ? Het heden is altijd nu ! De Paradijsvis gaat met de tijd mee ! Het in november 2006 in gebruik genomen nieuwe "Schuimnest" is uitgerust met moderne geluids-en beeldapparatuur. Uiteraard is nog steeds - net als vroeger - de naamsbekendheid zeer belangrijk. Ook wat dat betreft heeft de vereniging haar blik steeds naar de toekomst gericht.
Het uitdragen van een mooie liefhebberij ! Samenwerking met andere verenigingen en instanties wordt steeds door de Paradijsvis gepropageerd.

De Paradijsvis

Klaproosstraat 26

2951BL Alblasserdam

078-6932409

 

 

Openingstijden clubgebouw “het Schuimnest”

Dinsdag 19:00 22:00
Donderdag 13:00 15:00
Zaterdag 12:30 15:30

Log In or Register