DE LANGE WEG NAAR HET NIEUWE CLUBGEBOUW         

 


 

Het begint met het onheilspellende bericht eind 2004,  dat het flatgebouw waarin het clubgebouw is gevestigd, zal worden  gesloopt. Vanaf die tijd gaat de Paradijsvis op zoek naar een vervangende lokatie. Dat is een bijna onmogelijke zaak aangezien de lokale overheid bij voorkeur alle verenigingsaktiviteiten wil bundelen in cultureel centrum de Wipmolen in Alblasserdam. Dit is een probleem waar meerdere verenigingen mee te maken krijgen.

Inmiddels heeft de Paradijsvis een commissie gevormd en

onder leiding van voorzitter

Will Huygen worden de eerste aktiviteiten ontplooid om

fondsen te werven, zoals ondere andere door middel van

een verloting. Rechts ziet u de trotse organisatoren van

deze verloting, waarvan de netto opbrengst 1500 euro

ten goede komt van het nieuwe clubgebouw. Stichtingen

en bedrijven worden benaderd en van velen ontving de

vereniging een positief antwoord. Ook worden kontakten

gelegd met de lokale overheid en met de eigenaar van het

flatgebouw. De komende maanden is de commissie vooral

druk met besprekingen en overleg met diverse instanties.

Het dossier wordt dikker en dikker.

Tijdens een in de zomer van 2005 belegde extra leden-

vergadering doet de voorzitter verslag.......

 

Dit leverde het volgende persbericht op:

 

Leden keuren plannen goed

"Op 8 september 2005 werd een extra ledenvergade-

ring gehouden. Dat gebeurt zelden, maar deze keer

was er een dringende reden. Per eind 2005 moet het

huidige onderkomen van de Paradijsvis ontruimd zijn.

Reden hiervoor is de geplande sloop van het flatge-

bouw waar het huidige onderkomen is gevestigd.

De aanwezige 22 leden kregen van commissie-

voorzitter Will Huygen een samenvatting te horen van

de akties die vanaf november 2004 zijn ondernomen.

Ruim 20 opties voor vervangende clubruimtes zijn

aangedragen bij gemeente Alblasserdam, cq. onze

verhuurder, WestwaardWonen.

Vertraging is ontstaan doordat een van de plannen,

namelijk het verbouwen van een bestaand pand, net

voor de vakantie-periode, alsnog werd verworpen.

Meest reŽle optie op dit moment lijkt een vergroting van 2,5 meter van diezelfde lokatie, de huidige schilderswerkplaats

aan de Klaproosstraat. Stedebouwkundig is dit plan akkoord en dit voorstel ligt thans bij WestwaardWonen.

Na de vergadering is er in twee groepen een bezoekje gebracht aan de lokatie. Iedereen was toch wel positief

gestemd. Terug in het Schuimnest werd er al druk gefilosofeerd over de toekomstige inrichting.

Ook de Alblasserdamse wethouder Jaap de Gruyter kwam, geinteresseerd in de besluitvorming,

poolshoogte nemen."  (foto rechts boven: commissievoorzitter Will Huygen in overleg met wethouder Jaap de Gruyter)

                               

 

(links: deze voormalige groentenwinkel wordt de nieuwe opslaglokatie; daarnaast het pand aan de

Klaproosstraat 26 waar het nieuwe Schuimnest zal worden gevestigd)

De tijd begint te dringen. Er zijn al vele maanden verloren gegaan omdat een eerder plan, namelijk het verhogen van het pand, werd afgeblazen.

In overleg met Westwaard Wonen (eigenaar) werd voorzichtig begonnen met diverse sloopwerkzaamheden in dit pand.

Ook zijn inmiddels de procedures in gang gezet i.v.m. nieuwe vergunningen inzake de drank-en horecawet, de exploitatievergunning, et cetera.

Conform de nieuwe wetgeving dienen twee personen een cursus Sociale hygiŽne te volgen.

Teun Bennis en Will Huygen ( foto rechts ) slaagden met glans en tonen hier trots hun zojuist behaalde certificaat.

In overleg met de verhuurder, Westwaard Wonen, wordt een begin gemaakt met het

opruimen van de nieuwe lokatie. Hierin huisde tot dan toe een onderhouds-

werkplaats van de woningcorporatie.

 

Oude toiletten, verfopslagplaatsen, een keukentje et cetera ontkomen niet aan de

sloophamers!

De energievoorziening wordt aangepast aan de eisen van nu en het centrale

verwarmingssysteem wordt in z'n geheel gesloopt. Er komt letterlijk en figuurlijk

"druk"op de ketel te staan. Inmiddels is de winter voorbij en het oude pand aan de

van Eesterensingel dient op1 juli 2006 ontruimd te zijn..

 

Afgesproken wordt dat het "oude" Schuimnest voor het laatst op 17 juni 2006

publiekelijk geopend zal zijn.

 

Onder: In het "oude" Schuimnest worden de eerste spullen ingepakt en verhuisd

naar de nieuwe opslag-locatie. Enkele aquarium stellingen worden leeggemaakt

en eveneens verhuisd.

 

                              Een ontzielde aquarium-afdeling is het resultaat.

 

 

 

 

En hard gewerkt wordt er..........zoals hier " afbreken en ontruimen " in de nieuwe locatie

 

 

De aquariumstellingen zijn inmiddels verhuisd. Hier zal tijdelijk de nieuwe "leden winkel" worden gevestigd.

Op de foto hieronder ziet u de nieuwe winkel. Op 1 juli 2006 zal deze operationeel zijn.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Inmiddels is het voorjaar 2006 geworden en de bouwvergunning is nog steeds niet

       verleend. Verwacht wordt, als alles naar wens verloopt, dat na de bouwvakvakantie

       van 2006 met de aanbouw van 2,5 meter uitbreiding kan worden begonnen.

 

 

      

 

 

     

 

 

 

Rechts: De toiletvoorziening dient te voldoen aan de eisen van de Drank en Horecawet.

 

 

Links onder: stopcontacten en schakelaars worden aangebracht.

Op de foto rechts onder zijn de wanden behandeld en is het betegelen van de toiletruimte begonnen.

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op de foto hierboven is de enige muur nog te zien die uiteindelijk, als de bouwvergunning is gerealiseerd, wordt gesloopt.

Daar wordt de uitbreiding gerealiseerd waar vervolgens de nieuwe "leden winkel"  zal worden ingericht.

 

Inmiddels is het mei 2006 geworden en de grote klussen zijn gedaan. Alhoewel.........Het plafond moet nog worden gemonteerd, deuren

geplaatst en afgesteld en de lichtbakken moeten nog nog worden geplaatst.

Hetzelfde geldt voor de bar, die in gedemonteerde staat is aangeleverd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

      Ziezo, dat karweitje is ook weer klaar !!

 

            Op zolder wordt de CV installatie geplaatst.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De "finishing touch" van de bar is het beitsen en aflakken, waarna de horeca leverancier ten tonele verschijnt

om de nieuwe apparatuur te installeren.

 

 

                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      

 

 

 

 

 

 

                                                                                          Om de bar compleet te maken is er een "koof" gemaakt, met

                                                                                          een lengte van vier meter !!

 

 

 

 

 

 

 

Inmiddels is het 16 juni geworden en is het tijd voor de wat "kleinere" klussen, zoals hieronder

het verwijderen van de folie in het nieuwe clubgebouw en het leegmaken van weer een showbak

in het "oude" Schuimnest............................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 juni 2006........Inmiddels is de exploitatie vergunning binnen en ook de nieuwe horeca vergunning.

Belangrijke vereiste is de "introductie verantwoord alcoholgebruik". De introductie heeft plaatsgevonden in het "oude" Schuimnest.

 

                        Op 20 juni werd de "koof" gemonteerd......

 

 

 

 

En ook het Logo van de club kan gemonteerd worden, door kunstenaar Jan de Munter met weerbestendige acryl geschilderd.

 

 

 

 

Kleine beschadigingen werden door de Maestro eigenhandig gecorrigeerd !

 

 

 

 

Het wordt 24 juni 2006.........De dag van de ontruiming van het oude Schuimnest. Veel was er de dagen daarvoor al opgeruimd en overgebracht naar de nieuwe locatie, maar er bleef nog genoeg over...........

 

 

 

Ook moest een en ander nog wel even gedemonteerd worden........en vervoerd !!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Het oude Schuimnest is leeg.....ook de laatste vis heeft

   het Schuimnest verlaten !!

 

 

 

 

Nog 'n week voor de opening van het "nieuwe"Schuimnest te gaan......nog enkele klussen te doen.

 

 

 

 

Zoals.......Nog wat timmerwerk, installeren geluid-en beeldinstallatie, tijdelijke vloerbedekking leggen en folie aanbrengen

 

 

 

 

Op nummer 34 is inmiddels de "ledenwinkel" ingericht en kan ook het secretariaat weer aan het werk !

 

 

 

28 juni 2006: Het nieuwe Schuimnest is klaar.....het eerste interview met de schrijvende pers wordt afgenomen

        en een enthousiast schoonmaakteam gaat aan de slag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 1 juli 2006 staan de deuren open van het nieuwe Schuimnest.........Klaproosstraat 26 en 34 te Alblasserdam

 

 

 

Het hoofdgebouw wordt nog uitgebreid. Het proceduretraject is echter nog niet geheel afgelegd. In overleg met UCX Architects zijn de definitieve tekeningen ingediend en goedgekeurd door de gemeente Alblasserdam. Na beŽindiging van de inspraakprocedure worden door de woningcorporatie aannemers aangeschreven. Uiteindelijk is het aannemer Marijn Klop v.o.f. die de bouwopdracht krijgt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Het is inmiddels augustus geworden en tussendoor wordt nog

    even een airco geinstalleerd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na de bouwvakvakantie begint de tweede fase: de uitbreiding van het clubgebouw !

 

 

 

De bouwopdracht is verleend aan Aannemer Marijn Klop V.o.f. te Alblasserdam

 

 

 

 

    Onder leiding en toeziend oog van Marijn Klop vinden de heiwerkzaamheden plaats

  

 

 

 De eerste paal wordt geslagen op

 26 augustus 2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waarna gewerkt kan worden aan de fundering en de vloer !

 

 

 

  Inmiddels is "binnen" het noodzakelijke stofschot geplaatst. Dit stofschot is nodig i.v.m.

  het uitzagen van de zijmuur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En vervolgens wordt op 31 augustus de fundering en de vloer gestort !

 

 

 

De volgende dag, 1 september 2006 kan er verder worden gewerkt. Het materiaal is aangevoerd en het geraamte wordt

geplaatst.......

 

 

Controle op de juiste plaatsing !  Nadat Marijn hiervan is overtuigd, kan met het monteren en vastzetten worden begonnen.

 

 

 

 

 

 

"Binnen" is ook het een en ander te doen. Te beginnen met het uitbreken van de linker muur van het gebouw.

 

 

Wel eerst ''stempelen" en stalen balken aanbrengen, lassen en verankeren !

 

 

 

Het karwei vordert gestaag en vanaf 11 september wordt begonnen worden met de afwerking van de aanbouw......

 

In de uitbreiding zal de nieuwe aquariumafdeling worden gevestigd.

Belangrijk is dus het verwarmingsysteem......er is gekozen voor vloerverwarming.

 

 

 

Het karwei voor de aannemer is klaar en naar tevredenheid van alle partijen.

Terwijl Marijn in alle rust en tevredenheid z'n werk kan bekijken, wordt een begin gemaakt met het stofvrij maken van de barafdeling.

 

 

 

Inmiddels wordt  buiten het houtwerk in de groene kleur van de aanbouw  geschilderd en nam de fotograaf even een kijkje bij de oude locatie, want dat was immers de reden van de verhuizing........op 14 september was men met de sloop al ver gevorderd.

 

 

 

In de nieuwe aanbouw worden later de aquariumstellingen geplaatst...vanwege vocht en onderhoud wordt deze ruimte in z'n geheel betegeld. Tussen alle drukke werkzaamheden door wordt Marijn op 15 september ook nog Opa van kleinzoon Jack. 

                 

                             Namens allen: van harte gefeliciteerd !

 

Zodra een wand is betegeld worden de stopkontakten

gemonteerd. In deze afdeling zijn er 24 nodig.

Ook in de bergruimte dient nog het een en ander afgewerkt te worden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Links onder:  een tevreden glimlach over het vakmanschap en de geleverde kwaliteit, terwijl (rechts onder) de barruimte van het Schuimnest gewoon in gebruik is, in dit geval betreft het de twee-wekelijkse clubavond van fotoclub Alblasserdam.

 

 

 

Inmiddels is het eind september 2006......In de nieuwe aquariumafdeling moet het plafond nog gemonteerd ( foto linksonder) worden en is men toegekomen aan wat 'kleinere afwerkklusjes......zolas (rechtsonder) herstelwerk in de bergruimte.

 

 

 

De derde en laatste fase.......Inrichting van de Aquarium afdeling

 

 

Na plaatsing van de stellingen wordt een begin gemaakt met inrichting..........

 

   

 

Door W.F.de Jong bv. is het gebouw toegankelijker gemaakt door het trottoir te verhogen. De nieuwe vlaggen zijn inmiddels gereed en zo

heeft het clubgebouw meer uitstraling.....

 

 

 

Inmiddels zijn we aangeland in week 43....Het zijn echt de laatste loodjes, zoals het afstellen van de cv-apparatuur en het monteren van

de deurtjes in de aquariumstellingen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het plaatsen van de laatste aquariumstelling !

 

 

 

 

                                                In dezelfde week werd ook het Marmoleum gelegd.

 

 

 

 

 

Aangekomen in week 45 zijn alle klussen "geklaard" - de deadline was 9 november, 2 dagen voor de officiŽle opening.

Alle gereedschappen, hout, glas wordt uit het gebouw verwijderd.

 

Als laatste aktie is er de Grote Schoonmaak......

 

 

En na een grondige reiniging van het meubilair is ook dat karwei geklaard en gaan de deuren dicht....tot 11 november 2006.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aan de "Lange weg" naar het nieuwe clubgebouw is een einde gekomen, zo ook aan deze reportage


(webpagina aquarium-en vijververeniging de paradijsvis)