OPENINGS SPEECH VAN WILL HUYGEN, COMMISSIEVOORZITTER

11-11-2006


 

Laatste kwartaal 2004, dreigend tromgeroffel, de sloop van het flatgebouw aan de van Eesterensingel tekent zich af, een wrange gedachte, immers ons “Schuimnest “ na ruim dertig jaar op de schop.

 

Nadat het bestuur was bekomen van de gedachte te moeten verhuizen werd koortsachtig intern overleg gevoerd over het in te nemen standpunt naar de woningbouw corporatie Westwaard Wonen, saillant detail hierbij was dat wij het huurcontract niet meer boven water konden halen, met een opzeg-termijn zo later bleek, van een maand.

 

Gelukkig, een jurist schoot te hulp, mr. Luc Simons wist ons al snel van het feit te overtuigen dat we als vereniging geen huurbescherming genoten en we zonodig binnen één maand op straat konden worden gezet.

 

Als enige optie, adviseerde onze jurist, bleef de weg naar de wethouder over met het verzoek om hulp, en dus meldde ik mij begin 2005 bij Jaap de Gruijter met dit probleem, en trof hier direct de bereidheid aan tot het vinden van een oplossing.

 

Bijna twintig varianten voor een vervangende clubruimte werden door ons onderzocht, door UCX-architects in beeld gebracht en door de gemeente op haalbaarheid getoetst, terwijl wij als vereniging op zoek gingen naar financiele steun bij fondsen, banken, ondernemers en particulieren met een aanzienlijk resultaat.

 

Het idee van Jaap de Gruijter om dit pand met een etage te verhogen zagen wij wel zitten.

De bouwsom voor dit plan kon echter door ons niet worden opgebracht, en werd aan Westwaard Wonen verzocht voor ons te bouwen.

De woningbouw corporatie zag hier wel in en wij waren gelukkig, echter net voor de zomervakantie 2005 herzagen zij hun standpunt en bliezen de zaak af, wethouder verbolgen, vereniging ontredderd.

 

Terwijl de druk op ons vertrek toeneemt biedt Westwaard Wonen ons ook nog de opslagruimte klaproosstraat 34 te huur aan. 

 

In korte tijd bedenken we het plan zoals het nu is uitgevoerd waarbij Westwaard Wonen zich bereid toont de ruwbouw van de uitbreiding te willen realiseren, de aanvraag bouwvergunning moest hierbij echter wel door ons worden verzorgd.

 

Zo werd eind december 2005 door ons de bouwaanvraag bij de gemeente ingediend en tekende zich al spoedig een bestemmingswijziging  met de nodige vertraging in de tijd af.

 

Belangrijk onderdeel hierin bleek een z.g. ruimtelijke onderbouwing, van het bestaan hadden we niet eerder gehoord, we hadden ook geen benul hoe dit te moeten opstellen.

Echter, eureca, de stedebouwkundige Bernard Welschen toonde zich bereid dit lijvige document, opgemaakt in een voor ons onbegrijpelijk jargon, op te stellen.

 

In vertrouwen dat de bouwaanvraag wel zou worden verleend en de naderende sloop van het flatgebouw op de hielen werd door ons begin dit jaar gestart met

de verbouwing van dit bestaande gebouw en de inrichting als tijdelijke aquariumafdeling van Klaproosstraat 34.

 

Vanuit het sterk organiserend vermogen van deze club werd met enthousiasme  gewerkt aan de opbouw van ons nieuwe Schuimnest en de ontmanteling van ons oude vertrouwde Schuimnest terwijl het gerucht zich verspreidde dat nadat alle bewoners waren verhuisd het flatgebouw wellicht een andere bestemming zou krijgen.

 

Terwijl ik onze ingezette verhuizing liet doorgaan, stelde ik vast dat dit gerucht mischien nog wel eens waarheid zou kunnen worden, de gevolgen voor mij persoonlijk laten zich raden ingeval dit een feit was geworden..

                                                                                                                                                                                                                       

Gelukkig werd medio dit jaar de bouwvergunning verleend en verhuisden we per 1 juli naar deze lokatie, Westwaard Wonen besteedt aan, aannemer Klop wint de strijd en verkrijgt de opdracht, alle partijen tevreden, de bouw wordt met veel hulp vanuit de vereniging in rap tempo voltooid tot een schitterend resultaat.

  

Wij als vereniging zijn zeer tevreden over het bereikte resultaat, ik spreek dank uit aan de Gemeente, Westwaard Wonen en de huurders belangen organisatie voor de bijzonder innemende wijze waarop met ons is omgegaan en wil volstaan

met een collectief woord van dank aan alle vrijwilliggers die dit prachtige schuimnest tot stand hebben gebracht, de mannen van het eerste uur, Teun Bennis en Bas Dekker, in het bijzonder.

 

 

 

                  

Alblasserdam, 11 november 2006                                                                        

 

Will Huygen

 


(webpagina aquarium-en vijververeniging de paradijsvis)