16 DECEMBER 2006      "ONTKNOPING RAYONKEURING 2006"


Dit jaar was het deze vereniging - de Paradijsvis - die verantwoordelijk was voor de organisatie van de Rayonkeuring 2006. Met 20 deelnemende vivaria een hele klus. Verdeeld over 4 dagen werden bezoeken afgelegd van Schoonhoven tot Zwijndrecht, van Ridderkerk tot Werkendam.

De finaleavond werd gehouden in partycentrum 'De Klok' in Kinderdijk, waar zo'n 70 aanwezigen konden genieten van de vele prachige (digitale) foto's van Arie vander Graaf. Bondskeurmeester Pim Wilhelm gaf, evenals vorig jaar, zijn oordeel. Uiteindelijk werd Dhr. M.Buitendijk (categorie A3) persoonlijk kampioen met 396 punten totaal, waarvan 63 biologisch.

De Natuur in huis (Zwijndrecht) is Rayonskampioen 2006, op de voet gevolgd door Zilvertetra (Schoonhoven)

Onze vereniging werd door twee deelnemers vertegenwoordigd. Marco Smouter en Ruud de Jong eindigden uiteindelijk op resp. de 19e en 13e plaats. Met recht zijn felicitaties op z'n plaats aan alle deelnemers; zij vertegenwoordigen, zonder uitzondering, de top van de deelnemende verenigingen.

links: Voorzitter Harry Krens opent deze avond en laat dit gepaard geen met zijn altijd positieve inbreng over onze liefhebberij. rechts: Namens Natuur in Huis neemt Adrie van Holstein trotst de beker in ontvangst. Uiters rechts: keurmeester Pim Wilhelm

 

Eveneens trots, is het Willem Marelis die namens Zilvertetra de beker voor een verdiende tweede plaats in ontvangst nam. Rechts is het waarnemend voorzitter Joop Noordzij van de Paradijsvis, die iedereen bedankte voor de medewerking en een speciaal dankwoord aan het adres van fotograaf Arie vander Graaf, die vele uren besteedde aan de fotografie, uiteindelijk resulterend in een prachtige cd, waarvan iedere deelnemende vereniging een exemplaar in ontvangst mocht nemen.

 

 

 

 

 


(webpagina van aquarium-en vijververeniging de paradijsvis)