PROMOTIE STAND IN NIEUW LEKKERLAND                                                      

Op 1,2 en 3 december 2005 waren we weer te gast bij de Nieuw Lekkerlandse vogelvereniging "De Leeuwerik".

In tegenstelling tot voorgaande jaren waren we met slechts één aquarium aanwezig. Ingericht als een Zuidamerikaans biotoopaquarium heeft deze bak tijdelijk onderdak geboden aan een honderdtal kardinaaltetra's.

(met dank aan Bas Dekker voor beide foto's}

 

 

 

De promotiestand bestond verder uit een leestafel met het nodige foldermateriaal en op een TV scherm werd doorlopend de nieuwe promo-dvd getoond. 

In het openingswoord van de voorzitter van de vogelvereniging werden hierover enigszins afkeurende opmerkingen gemaakt. De Paradijsvis had echter voor deze 'sobere' presentatie gekozen vanwege de datum planning. Gelijktijdig vond namelijk een ander evenement plaats - St.Nicolaas.

 

 

Achteraf kan de vereniging tevreden zijn met dit besluit....De publieke belangstelling viel enorm tegen en dat doet de vraag rijzen of het nog wel zinvol is om voor drie dagen een aquarium in te richten. Of zelfs drie aquaria, als het aan "De Leeuwerik" ligt. Belangrijk is ook het risico van vissterfte. Ook nu was er sprake van vissterfte en het was notabene de penningmeester (foto links onder), die dit constateerde.

                  Voor sommigen op 5 december geen pakjesavond, maar "inpak-en opruimavond".