TERUGBLIK OP DE LEDENVERGADERING 27 JANUARI 2006

De vergadering werd bezocht door 20 stemgerechtigde leden. Afscheid werd genomen van voorzitter Adrie Klop. Gehuldigd werden Carlo Schimmel, Bas Vastenhoud en Ben Tapper. Deze werden in het zonnetje gezet vanwege hun 25-jarig lidmaatschap van de Paradijsvis. Eveneens 25 jaar lid was Bert Meerkerk, maar deze was niet aanwezig. Belangrijke zaken die werden besproken waren onder andere de per acclamatie herkozen bestuursleden en het voorstel om, interim, het dagelijks bestuur uit te breiden met de functie van tweede voorzitter. Dit was nodig i.v.m. het feit dat er geen opvolging is voor het voorzitterschap. Zeer belangrijk was het punt financiŽn en met name het gedeelte wat betreft het nieuwe onderkomen. Na uitleg van penningmeester Will Huygen werd de begroting unaniem goedgekeurd. De financiŽle stukken zijn ook zeer belangrijk voor overheidsinstantie's die eventuele subsidies toe kennen.

Foto boven: Het is tweede voorzitter Joop Noordzij die namens allen afscheid neemt van aftredend voorzitter Adrie Klop

 

 

Van links naar rechts:

Carlo Schimmel

Ben Tapper

Bas Vastenhout