De ambtelijke wereld gezien vanuit een aquarium(vereniging)

 

Alblasserdam kent gelukkig een rijk verenigingsleven. Eén van de niet alledaagse verenigingen is onze Aquariumvereniging De Paradijsvis. En ik geef het meteen toe: ik heb wat met die club. Of beter: ik heb wat met de mensen van die club. De reden is dat ik zoveel overeenkomsten zie met de lokale pluimveevereniging uit mijn Lekkerlandse jeugd. Mijn vader is daar nog steeds lid van.

Natuurlijk verschillen ze ook: de ene club houdt kippen en konijnen, de andere vissen. De gelijkenis zit echter vooral in de breedte van de club. Van scheepsbouwkundig ingenieur tot bankwerker, van student tot AOW-er en van overtuigd atheďst tot even overtuigd Christen: allemaal lid van die ene club. Een club die vooral zoveel mogelijk onafhankelijk wil zijn van de gemeente. En een vereniging waar gezelligheid en saamhorigheid minstens zo belangrijk zijn als het houden van de dieren waar het ooit mee is begonnen.

Maar er is nog een bijzondere parallel: hun huisvesting is een continue bron van zorg voor de leden.

De Paradijsvis is al jaren gehuisvest in de kelder van de Flat aan de Van Eesterensingel. Een flat die binnen afzienbare tijd gesloopt zal worden. Met grote consequenties voor de vereniging. Dat vraagstuk speelt al een tijdje en meer en meer ben ik me gaan beseffen hoe vreemd de wereld er uit moet zien vanuit het perspectief van een aquarium(vereniging).

 

Ten eerste: waarom moet er zoveel gesloopt worden in ons dorp. Waarom zo veel tegelijkertijd. En waarom staat de gemeente dat eigenlijk toe?

Het antwoord is helaas minder vanzelfsprekend dan de vraag. Ten eerst sloopt de gemeente niets. De gemeente is namelijk geen eigenaar en heeft al sinds jaar en dag geen eigen (huur)woningen meer. Een misverstand dat nog altijd bestaat overigens.

Het is de corporatie die het sloopbesluit heeft genomen. En elke eigenaar, dus ook een woningcorporatie, mag eigen bezit slopen. Zoveel hebben we als gemeente dus niet te willen.

Verstopt de gemeente zich dan achter Westwaard Wonen? Dat zou te flauw zijn. We zijn blij dat de corporatie op deze plek nieuwe seniorenwoningen wil gaan bouwen. De oude woningen waren niet geschikt voor als je echt wat ging mankeren. De nieuwe ongetwijfeld wel. En welke oudere wil er niet in het centrum wonen. In ieder geval is hier sociale nieuwbouw voor ouderen beter op z’n plek dan op het Hertenkamp!


Ten tweede: waarom moet de procedure voor het verbouwen van de nieuwe accommodatie ietsje verderop zo ongelofelijk lang duren?

Ook op deze vraag weer een veel ingewikkelder antwoord dan ik eigenlijk zou willen geven. We hebben in ons landje veel dichtgeregeld. Onder andere waar en hoe we kunnen bouwen. En dat betekent inderdaad ook dat we kleine plekjes moeten onderzoeken op “heikikkers” en “luchtkwaliteit”. Zolang mijn functie nog wet-houder is, zal ik me aan al die wetten moeten houden. Zij het soms met frisse tegenzin.

 

Hoe langer ik er over nadenk; was de wereld inderdaad maar zo simpel als die vissenkom.

 

Maar hoe ingewikkeld het ook allemaal is; uiteindelijk zal ook het probleem van onze aquariumvereniging worden opgelost. Want verenigingen zoals deze zijn te belangrijk om te laten lopen. Dat zou betekenen dat we de vis met het vuile aquariumwater weg zouden gooien. En dat moet je nooit doen…

 

Jaap de Gruijter, wethouder

 

Bezoek ook de weblog van Jaap de Gruijter......www.jaapdegruijter.nl