9-2-2007 AFSCHEID VAN WETHOUDER JAAP DE GRUIJTER


 

Per 1 februari was Jaap de Gruyter geen (CDA) wethouder meer en op 9 februari werd hem in cultureel centrum de Wipmolen een afscheidsreceptie aangeboden. Jaap blijft wel aktief als raadslid.  Als dank voor zijn inzet kreeg hij de erepenning van de gemeente Alblasserdam aangeboden door burgemeester A.D.van den Bergh die hem o.a. roemde voor zijn tomeloze werktempo. Als wethouder was Jaap er een voorstander van om veel persoonlijk contact te hebben en ergerde hij zich wel eens aan de heersende bureaucratie. Het was dan ook te verwachten dat veel vertegenwoordigers uit de Alblasserdamse samenleving, het verenigingsleven en de vele organisaties waar hij mee samen werkte, naar de Wipmolen waren getogen om Jaap te bedanken voor zijn inzet, maar ook om hem alle succes in de toekomst te wensen.

Onder de vele bezoekers ook Will Huygen (penningmeester Paradijsvis) en Hans Fischer (voorzitter fotoclub). De Paradijsvis mag namelijk terugblikken op een lange periode van samenwerking m.b.t. de realisatie van het nieuwe clubgebouw en waarvoor Will hem nogmaals bedankte.

Lovende woorden ook door burgemeester A.D.van den Bergh, die hem bovendien de erepenning van de Gemeente Alblasserdam overhandigde.


(webpagina aquarium-en vijververeniging de Paradijsvis Alblasserdam)