BEGIN GEMAAKT MET ONTRUIMING CLUBGEBOUW

 

Op 28 december 2005 werd de eerste fase van de ontruiming van het Schuimnest ingezet.

In de aquariumafdeling werd de eerste van vier stellingen omzichtig leeggemaakt.

Het is de bedoeling dat na de jaarwisseling de noodzakelijke verbouwingen in het vervangende pand in de Klaproosstraat 26-28 een aanvang nemen. Zo zal begonnen worden met het bouwen van een een nieuwe toiletgroep. Ook zal een aanvang worden gemaakt met diverse andere werkzaamheden, zoals het aanbrengen van de luchtzuiverings-installatie, bouw nieuwe bar, etcetera.

Met alle werkzaamheden dient rekening te worden gehouden met wet-en regelgeving, zodat we in een later stadium niet geconfronteerd worden met extra aanpassingen. Voor het overige, de uitbreiding, moet gewacht worden op het procedure verloop van de bouwaanvraag. Dit kost tijd ! Met deze "verhuis-planning" hopen we een soepele overgang naar het nieuwe clubgebouw te bewerkstelligen.

 

 

Foto links onder: In dit pand aan de Klaproosstraat 26-28 komt het nieuwe "Schuimnest" en op de foto rechts onder de lokatie Meidoornpad. Dit is de nieuwe opslagruimte van de vereniging. Het pand staat op ongeveer 20 meter afstand van het hoofdgebouw.

De bouwtekening, (eigendom UCX Architects Rotterdam), geeft een indruk hoe het clubgebouw moet worden.....Het linker gedeelte wordt zodanig ingericht, dat leden elkaar daar kunnen ontmoeten en dat er allerlei aktiviteiten gehouden kunnen worden, zoals lezingen, dia-en film projectie, etcetera. Rechts wordt het totaal weergegeven, links daarvan wordt de nieuwe aanbouw, waarin de aquarium-afdeling z'n intrek zal nemen.


Aquariumvereniging de Paradijsvis